BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV i 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz budowie kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 888/3, 888/2, 888/1, 889, 891/96, 891/95, 903, 905/6, 905/3, 905/7, 905/8, 891/35, 891/33, 891/25, 891/31, 891/24, 891/18, 891/93, 891/86, 891/16, 891/94, 891/85 oraz 1054/1 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki, gmina Stawiski)
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 kwi 2021 13:58
Data opublikowania: piątek, 16 kwi 2021 14:00
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 717 razy