BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: likwidację i budowę przepustów pod koroną drogi, likwidację rowów przydrożnych oraz budowę rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, zlokalizowanych na działkach o nr ew.: 464/1, 451/1, 538, 448, 466/1, 473, 519, 452, 469/1, 470, 471, 472, 474/2, 474/1, 475, 585, 520, 521, 522, 532/5, 532/2, 533, 534, 535/1, 535/2, 535/5, 446, 447, 448, 451/1, 465/1, w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, pow. łomżyński oraz zlokalizowanych na działkach o nr ew.: 15, 16, 17/2,17/1, 26, 28, 30, 32, 29, 50, 79, 411,191/4,190/9,187, 61, 384, 410, 63, 64, 27, 25,18/1,18/2,100, 35/2 w obrębie ewidencyjnym Jurzec Włościański, gm. Stawiski, pow. kolneński, w ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo, województwo podlaskie, na wniosek Burmistrza Stawisk, plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w imieniu którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Wojciech Grzybowski.)
Data powstania: czwartek, 28 sty 2021 15:06
Data opublikowania: piątek, 29 sty 2021 16:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 689 razy