BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych oraz na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów dróg utwardzonych i parkingu planowanym wylotem w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Odwodnienie parkingu wraz z chodnikiem na działkach o nr geod. 648/2, 961/4, 977 (obręb Stawiski)")
Data powstania: piątek, 22 sty 2021 14:30
Data opublikowania: piątek, 22 sty 2021 14:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 749 razy