BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 30 grudnia 2020 roku

Stawiski, dnia 29 grudnia 2020 r.

RM.0002.30.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz § 14 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 30 grudnia 2020 r. o godz. 9:45 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach XXX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020-2036.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  7. Informacje.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 30.12. 2020 r. o godz. 9:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach
Zajączkowski Kamil

Data powstania: wtorek, 29 gru 2020 20:33
Data opublikowania: środa, 30 gru 2020 08:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 393 razy