BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Dzierzbi, oznaczonej numerem geodezyjnym 643 o pow. 0,5000ha, rodzaj użytków – Ps, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028336/6, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

 

Stawiski, dnia 28 grudnia 2020 r.

GN.6840.9.2020

Burmistrz Stawisk
informuje

iż w dniu 16 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Dzierzbi, oznaczonej numerem geodezyjnym 643 o pow. 0,5000ha, rodzaj użytków – Ps, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028336/6, stanowiącej własność Gminy Stawiski

Do przetargu dopuszczono: Tomasza Chilińskiego.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 8 000,00 zł;

Wysokość wadium wynosiła 1 600, 00 zł;

Minimalna wysokość postąpienia 80,00 zł.

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 8 080,00 złotych /słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Tomasz Chiliński.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 28 gru 2020 13:07
Data opublikowania: poniedziałek, 28 gru 2020 13:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 748 razy