BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STAWISK

Odwołanie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

GN.6870.37.2020

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STAWISK
z dnia 14 grudnia 2020 roku

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) odwołuje drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki oznaczonej numerem 190 o powierzchni 0,0600 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LM1L/00028064/8, położonej w obrębie Budy Stawiskie, wyznaczony na dzień 15 grudnia 2020 r. godz. 14:30.

Przyczyną odwołania przetargu jest planowana zmiana koncepcji przeznaczenia, zagospodarowania przedmiotowej działki.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskim w Stawiskach oraz  opublikowanie na stronach internetowych  www.bip.stawiski.pl i www.stawiski.pl.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 15 gru 2020 11:16
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2020 11:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 813 razy