BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Stawiski, dnia 21 października 2020 r.

VB.062.2.2020

OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Burmistrz Stawisk przedstawia do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w rozumieniu przepisów ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie gminy Stawiski, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 29 października 2020 roku za pośrednictwem załączonego formularza konsultacji.

Formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski bądź przesłać zeskanowany dokument (z czytelnym podpisem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@stawiski.pl.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 paź 2020 15:52
Data opublikowania: środa, 21 paź 2020 15:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 803 razy