BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 27 sierpnia 2020 roku

Stawiski, dnia 21 sierpnia 2020 r.

RM.0002.25.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 13 ust. 2 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 27 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach XXV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów obrad z:
  a) XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18 czerwca 2020r.;
  b) XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 lipca 2020r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Raport o stanie Gminy Stawiski za 2019 rok
  a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni;
  b) debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stawiski.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 15. Informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020r. o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Zajączkowski Kamil

Data powstania: piątek, 21 sie 2020 19:38
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2020 19:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 723 razy