BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2019 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Stawisk przedstawia Radzie Miejskiej w Stawiskach Raport o stanie Gminy Stawiski za 2019 rok.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Na jej podstawie burmistrz co roku, przedstawia radzie miejskiej Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie burmistrza w roku poprzednim. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk. W dyskusji mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

W związku z powyższym, zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 sierpnia 2019 r. (wtorek) do godziny 15:00 za pośrednictwem załączonego formularza. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest także w sekretariacie Urzędu (pok. nr 10).

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 lip 2020 08:59
Data opublikowania: sobota, 15 sie 2020 10:16
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 817 razy