BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej (20 lipca 2020 r.)

Stawiski, dnia 15 lipca 2020 r.

Komisja Rewizyjna
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

RM.0012.3.1.2020

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r. o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – pokój Nr 2.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2019 rok.
 3. Analiza informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok.
 4. Analiza sprawozdania finansowego gminy Stawiski za rok 2019.
  - bilans z wykonania budżetu;
  - łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
  - łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji
Nowak Katarzyna Halina

Otrzymują:

 1. Łosiewski Zenon – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 2. Bagińska Mirosława – Członek Komisji;
 3. Maciejewski Andrzej – Członek Komisji
 4. a/a

 

Data powstania: czwartek, 16 lip 2020 13:31
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2020 13:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 cze 2021 13:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 621 razy