BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

I N F O R M A C J A

(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Mieszołkach, oznaczonej numerem geodezyjnym 2 o pow. 0,3300 ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028066/2 stanowiącej własność Gminy Stawiski)

Stawiski, dnia 8 kwietnia 2020 r.

GN.6840.2.2020

Burmistrz Stawisk
informuje

iż w dniu 31 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Mieszołkach, oznaczonej numerem geodezyjnym 2 o pow. 0,3300 ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028066/2 stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono: Anetę i Roberta Gwarę.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 10 000,00 zł;

Wysokość wadium wynosiła 2000,00 zł;

Minimalna wysokość postąpienia 100,00 zł.

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 10100,00 złotych /słownie: dziesięć tysięcy sto złotych/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości zostali: Aneta i Robert Gwara.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 8 kwi 2020 08:59
Data opublikowania: środa, 8 kwi 2020 09:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 901 razy