BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV i 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, budowa kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 481/1, 111/2, 502, 117, 116, 115/1, 115/2, 114, 481/2, 112/1, 503, 112/2, 484/1, 107, 106, 105/14 obręb Wysokie Duże gmina Stawiski, działki o nr geod. 484/2, 42/2, 63/10, 63/7, 63/8, 63/13, 63/12, 63/6, 497, 492, 61, 59, 504/2 obręb Wysokie Małe gmina Stawiski, działka o nr geod. 68 obręb Zalesie gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 252, 254, 255, 30 obręb Kobylin gmina Piątnica.)
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2020 13:17
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2020 13:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 987 razy