BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 27 lutego 2020 roku

Stawiski, dnia 24 lutego 2020 r.

RM.0002.20.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 14 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 27 lutego 2020r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach XX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.01.2020r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Budach Stawiskich.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 10. Informacje.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Zajączkowski Kamil

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się 26 lutego 2020r. godz.14:00.

 

Data powstania: poniedziałek, 24 lut 2020 15:55
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lut 2020 15:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 841 razy