BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 stycznia 2020 roku

Stawiski, dnia  23 stycznia 2020r.

RM.0002.19.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 13 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 29 stycznia 2020r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach XIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30.12.2019 r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stawiskach za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 15. Informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 24.01.2020r. o godz.14:00.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Zajączkowski Kamil

Data powstania: piątek, 24 sty 2020 17:19
Data opublikowania: piątek, 24 sty 2020 17:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 867 razy