BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 10.01.2020 r.

Stawiski, dnia 10 stycznia 2020 roku

VB.525.1.2020

INFORMACJA

W dniu 10 stycznia 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Wolny od uzależnień” z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@stawiski.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia informacji. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 sty 2020 16:52
Data opublikowania: piątek, 10 sty 2020 17:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1280 razy