BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 17 grudnia 2019 roku

Stawiski, dnia 12 grudnia 2019 r.

RM.0002.17.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 13 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 17 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach XVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad z XVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 12.12.2019 r.
  4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  8. Informacje.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 16.12.2019 r. o godz.15:00.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach
Zajączkowski Kamil

Data powstania: czwartek, 12 gru 2019 15:23
Data opublikowania: czwartek, 12 gru 2019 15:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 620 razy