BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 12 grudnia 2019 roku

Stawiski, dnia 06 grudnia 2019 r.

RM.0002.16.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 13 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 12 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach XVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.11.2019 r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 11. Informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 09.12.2019 r. o godz.14:30.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Zajączkowski Kamil

Data powstania: piątek, 6 gru 2019 16:00
Data opublikowania: piątek, 6 gru 2019 16:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 664 razy