BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Stawiski, dnia 20 listopada 2019 r.

VB.062.2.2019

 

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 

          Burmistrz Stawisk przedstawia do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

          W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w rozumieniu przepisów ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie gminy Stawiski, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 28 listopada 2019 roku za pośrednictwem załączonego formularza konsultacji.

Formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski bądź przesłać zeskanowany dokument (z czytelnym podpisem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@stawiski.pl.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 20 lis 2019 17:44
Data opublikowania: środa, 20 lis 2019 17:48
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1234 razy