BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 23 października 2019 roku

Stawiski, dnia 18 października 2019 r.

RM.0002.13.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)  oraz § 13 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 23 października 2019 r. o godz.13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach XIII  Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10.09.2019 r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 11. Informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. o godz. 14:00.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Zajączkowski Kamil

Data powstania: piątek, 18 paź 2019 16:34
Data opublikowania: piątek, 18 paź 2019 16:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 665 razy