BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2018 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Stawisk przedstawia Radzie Miejskiej w Stawiskach Raport o stanie Gminy Stawiski za 2018 rok.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Na jej podstawie burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie miejskiej Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie burmistrza w roku poprzednim. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk. W dyskusji mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

W związku z powyższym, zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 07 czerwca 2019 r. (piątek) do godziny 16:00 za pośrednictwem załączonego formularza. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest także w sekretariacie Urzędu (pok. nr 10).

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 maj 2019 14:23
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2019 14:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1426 razy