BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wykazie

Stawiski, dnia 08 maja 2019r

GN.6870.11.2019

INFORMACJA O WYKAZIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) Burmistrz Stawisk informuje, iż w dniach od 10 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej: www.stawiski.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.stawiski.pl. zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości: przeznaczonych do zbycia, tj. lokal mieszkalny nr 8, położony w Stawiskach ul. Polowa 14, lokal mieszkalny nr 2, położony w Stawiskach ul. Długa 9, udział w działkach nr 610 i 611 w wysokości 588/10000, położonych w Stawiskach; użyczenie części działki nr 586 położonej w Stawiskach; działki, których zniesiona zostanie współwłasność: nr 63/8, 63/12, 63/13, położone w  Wysokim Małym.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 10 maj 2019 15:22
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 15:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1181 razy