BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

(dot. przebudowy budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjny oraz rozbudowy o część magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie obejmującym działki nr 891/86 i 891/16 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki).

Stawiski, dnia 29 stycznia 2019 r.

BI.6730.4.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018. poz. 2096 t.j.), w związku z art. 49 w/w ustawy,

zawiadamiam strony postępowania 

że w dniu 25 stycznia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek ATM Solutions Sp. z o.o. sp.k, ul. Modlińska 10, 05 – 092 Izabelin - Dziekanówek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjny oraz rozbudowie o część magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie obejmującym działki nr 891/86 i 891/16 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13 z zebranymi w tej sprawie materiałami oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 29 stycznia 2019 r.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 sty 2019 13:50
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2019 13:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1635 razy