BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na VII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 28 stycznia 2019 roku

Stawiski, dnia 22 stycznia 2019 r.

RM.0002.7.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 13 ust.2 Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5416)

zwołuję

na dzień 28 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Stawiskach VII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2019 r.
  3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2031.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Stawiski.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  9. Informacje.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się 25 stycznia 2019 r. godz. 14:00.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Zajączkowski Kamil

Data powstania: środa, 23 sty 2019 13:33
Data opublikowania: środa, 23 sty 2019 13:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 506 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.