BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Stawisk

RM.0120.1.2019

OGŁOSZENIE
Burmistrza Stawisk

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Stawiski

Na podstawie Zarządzenia Nr 3.2019 Burmistrza Stawisk z dnia 04 stycznia 2019 r. ogłaszam konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Stawiski.

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 18 stycznia 2019 r. do 22 stycznia 2019 r.
 2. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym Sołectwa Gminy STAWISKI.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy STAWISKI.
 4. Wzór formularza opinii stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Wypełnione formularze opinii będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ogłoszenia, w następujący sposób:
  1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@stawiski.pl;
  2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski;
  3) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 sty 2019 15:16
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2019 15:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1827 razy