BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 09.01.2019r.

Stawiski, dnia 09 stycznia 2019 roku

ORG.525.1.2019

INFORMACJA

W dniu 09 stycznia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Wolny od uzależnień” z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@stawiski.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia informacji. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

 BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 sty 2019 14:54
Data opublikowania: środa, 9 sty 2019 16:00
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1838 razy