BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na V Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 28 grudnia 2018 roku

Stawiski, dnia  20 grudnia 2018r.

RM.0002.5.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem V Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień  28 grudnia 2018 r.

Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 15:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia  
  3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  9. Informacje.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018r. (piątek) godz. 14:30.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Kamil Zajączkowski

Data powstania: piątek, 21 gru 2018 15:29
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2018 15:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 888 razy