BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na IV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 20 grudnia 2018 roku

Stawiski, dnia 12 grudnia 2018 r.

RM.0002.3.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem IV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 20 grudnia 2018 r. (czwartek).

Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 09:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad z I Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 listopada 2018r.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z II Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2018r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z III Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2018r.
 5. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2018-2031.
 8. Podjęcie uchwały w: sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 12. Informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz.08:00.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kamil Zajączkowski

Data powstania: wtorek, 18 gru 2018 15:33
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2018 15:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 979 razy