BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 19 października 2018 roku

Stawiski, dnia 12 października 2018 r.

RM.0002.60.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem LX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 19 października 2018 r. (piątek).

Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 września 2018r.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 września 2018r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stawiski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 10. Informacje.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się 18 października 2018 r. (czwartek) o godz.15:00.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2018 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 15 paź 2018 14:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 703 razy