BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok

Stawiski, dnia 25 września 2018 r.

ORG.062.2.2018

 

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 

         Burmistrz Stawisk przedstawia do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

         W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w rozumieniu przepisów ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie gminy Stawiski, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 04 października 2018 roku za pośrednictwem załączonego formularza konsultacji.

Formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski bądź przesłać zeskanowany dokument (z czytelnym podpisem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@stawiski.pl.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

 Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 wrz 2018 20:20
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2018 20:26
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1759 razy