BIP Gminy Stawiski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 465, 797 w Romanach)

Stawiski, dnia 30 sierpnia 2018 r.

BI.6733.22.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA STAWISK

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.)

Z A W I A D A M I A M

że w dniu 28 sierpnia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa (inwestor – Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 465, 797 położonym w miejscowości Romany gm. Stawiski.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13 z zebranymi w tej sprawie materiałami oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 30 sie 2018 15:55
Data opublikowania: czwartek, 30 sie 2018 16:02
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 431 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.