BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 26 lipca 2018 roku

Stawiski, dnia  19 lipca 2018r.

RM.0002.56.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem LVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 26 lipca 2018r. (czwartek) Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 10:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 maja 2018r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2018 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 10. Informacje.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 25 lipca 2018r.  (środa) godz. 14:00.

Data powstania: piątek, 20 lip 2018 14:10
Data opublikowania: piątek, 20 lip 2018 14:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 707 razy