BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY

Stawiski, dnia 21 czerwca 2018 roku

KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY

Burmistrz Stawisk informuje, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Stawiski, Urząd Miejski rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Do wniosku o oszacowanie szkód producent rolny zobowiązany jest dołączyć kopię wniosku o płatności obszarowe z 2018 roku.

Uzupełnione wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – I piętro, pok. nr 10 (sekretariat) od dnia 25 czerwca do 29 czerwca 2018 roku.

W przypadku gruntów rolnych dzierżawionych, rolnik zobowiązany jest dołączyć kserokopię umowy dzierżawy do wniosku. Umowa dzierżawy powinna być zawarta na piśmie na okres dłuższy niż trzy lata i trwająca, co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy ustna jest dopuszczalna w przypadku uwzględnienia powierzchni dzierżawionej we wniosku dzierżawcy o przyznanie płatności obszarowych.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pokój nr 10 i nr 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski www.bip.stawiski.pl, a także na stronie internetowej www.stawiski.pl.

 

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska

SEKRETARZ
GMINY STAWISKI

Data powstania: piątek, 22 cze 2018 15:27
Data opublikowania: piątek, 22 cze 2018 15:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1909 razy