BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STAWISK

EL.7340.10.2018

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie Zarządzenia Nr 29.2018 Burmistrza Stawisk z dnia 12 czerwca 2018 r. ogłaszam konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Projekt uchwały stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 14 czerwca 2018r. do 29 czerwca 2018 r. 
 2. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym Gminę STAWISKI.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy STAWISKI.
 4. Wzór formularza opinii stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Wypełnione formularze opinii będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, w następujący sposób:
  1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@stawiski.pl;
  2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18–520 Stawiski;
  3) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 cze 2018 15:23
Data opublikowania: środa, 13 cze 2018 15:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1881 razy