BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (17 maja 2018 r.)

Stawiski, dnia 14 maja 2018r.

KOMISJA ROLNICTWA
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
RADY MIEJSKIEJ
w Stawiskach

RM.0012.3.13.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr L/192/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na 2017 rok zwołałem na dzień 17 maja 2018 r. (czwartek) posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Stawiskach.

Otwarcie posiedzenia Komisji nastąpi o godz.9:00. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pok. Nr 2.

Porządek posiedzenia:

1) Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2) Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stawiski.
3) Analiza umorzeń podatków lokalnych za 2017 rok.
4) Stan urządzeń wodno – kanalizacyjnych w Gminie Stawiski.
5) Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2017 rok.
6) Wolne wnioski i informacje.
7) Zakończenie obrad posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Marek Sobociński

Data powstania: wtorek, 15 maj 2018 09:04
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2018 09:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1643 razy