BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STAWISK

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Gminy Stawiski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

RM.502.1.2018

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 10 kwietnia  2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Gminy Stawiski
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie Zarządzenia Nr 19. 2018 Burmistrza Stawisk z dnia 10 kwietnia 2018r. ogłaszam konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie podziału Gminy Stawiski na stałe obwody głosowania.

 1. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 10 kwietnia 2018r. do 18 kwietnia 2018 r. 
 3. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym Gminę STAWISKI.
 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy STAWISKI.
 5. Wzór ankiety dotyczącej uwag i opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Wypełnione ankiety będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ogłoszenia, w następujący sposób: 
  1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@stawiski.pl;
  2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18–520 Stawiski;
  3) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

 

Data powstania: wtorek, 10 kwi 2018 12:53
Data opublikowania: wtorek, 10 kwi 2018 13:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2591 razy