BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

dla Gminy Stawiski za rok 2017

Stawiski, dnia 16 marca 2018 r.

OŚR.7021.10.2018

 

I N F O R M A C J A

 OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY
dla Gminy Stawiski za rok 2017

 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) informuję, że po przeprowadzeniu analizy okresowych ocen jakości wody wodociągów zaopatrujących mieszkańców gminy w wodę za 2017 rok i innych danych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie pismem znak HŚ-K.032.23.2018 przedstawił obszarową ocenę jakości wody dla Gminy Stawiski.

Mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę z wodociągów w: Stawiskach, Sokołach i Karwowie. Strefa Wodociągu w Stawiskach obejmuje 2 miejscowości: miasto Stawiski i wieś Chmielewo. Strefa Wodociągu w Sokołach obejmuje 20 wsi: Sokoły, Kuczyny, Zabiele, Michny, Tafiły, Dzięgiele, Rogale, Romany, Ramoty, Mieszołki, Lisy, Żelazki, Mieczki Sucholaszczki, Rostki, Cedry, Cwaliny, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański, Barżykowo, Skroda Mała, Smolniki.

Strefa wodociągu w Karwowie obejmuje 13 wsi: Karwowo, Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Zaborowo, Ignacewo, Wilczewo, Hipolitowo, Poryte, Dzierzbia, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Zalesie, Budziski.

 

Lp.

Obszar zaopatrzenia w wodę

Strefa Wodociągu w Stawiskach

Strefa Wodociągu w Sokołach

Strefa Wodociągu w Karwowie

1.

Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Stawiskach,
ul. Polowa 21

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Stawiskach,
ul. Polowa 21

Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
w Stawiskach,
ul. Polowa 21

2.

Wielkość produkcji wody w m3 za 2017 r. i sposoby jej uzdatniania

67254

napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu według potrzeb.

98416

napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu według potrzeb

102999

napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sod według potrzeb

3.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

2190

2330

1700

4.

Jakość wody, sposób jej uzdatniania
i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana

Woda przydatna do spożycia z wyjątkiem
24 dni (od 12.09.2017 r. do 05.10.2017 r.) gdy woda była warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na kwestionowane parametry.

 

Woda przydatna do spożycia

z wyjątkiem
9 dni (od 26.04.2017 r. do 04.05.2017 r.) gdy woda była warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na kwestionowane parametry.

Woda przydatna do spożycia

Uzdatnianie odpowiednie

5.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów

Mętność, żelazo, mangan i jon Amonowy

Nie mają bezpośredniego znaczenia dla zdrowia.

Duża ilość żelaza i manganu w wodzie do picia nadaje jej nieprzyjemny smak oraz zapach. Powoduje odkładanie się w rurach zmniejszając ich światło, twardych lub mazistych osadów, w których rozwijają się najróżniejsze bakterie, mogące wtórnie zanieczyszczać wodę. Obecność amoniaku w wodzie do picia wpływa na zmniejszenie skuteczności dezynfekcji wody, nieskuteczna pracę filtrów służących do usuwania manganu, przyczynia się do  powstawania azotanów w sieci wodociągowej a także wywołuje zmianę smaku i zapachu wody.

Mętność

Nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia.

Mętność mogą powodować:

glina, iły, wytracające się związki żelaza, manganu i glinu, substancje humusowe, plankton, mikroorganizmy – cząstki mineralne i organiczne. Woda o wysokości mętnej zapewnia ochronę mikroorganizmom przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzać wzrost bakterii. Dlatego zaleca się, aby mętność wody była utrzymywana na możliwie najniższym poziomie.

brak

6.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze

brak

brak

brak

7.

Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody

Wszczęto postępowanie administracyjne.
Z uwagi na doprowadzenie wody do wymaganej jakości wydano decyzję umarzającą.

Wszczęto postępowanie administracyjne.
 Z uwagi na doprowadzenie wody do wymaganej jakości wydano decyzję umarzającą.

Nie prowadzono

8.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Płukanie urządzeń wodociągowych i sieci

Płukanie urządzeń wodociągowych i sieci

Nie prowadzono

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 mar 2018 14:51
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2018 14:58
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1088 razy