BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na LII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 19 marca 2018 roku

Stawiski, dnia 12  marca  2018r.

RM.0002.52.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem LII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 19 marca 2018 r. (poniedziałek) Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14.02.2018 r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stawiski na okręgi wyborcze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stawiski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stawiski na lata 2017 – 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2018 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za 2017 rok.
 10. Sprawozdane z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski za rok 2017.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r. (piątek) o godz.15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zalewski Józef

Data powstania: wtorek, 13 mar 2018 12:21
Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2018 12:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 717 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.