BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

Stawiski, dnia 15 lutego 2018 roku

ORG.525.1.2018

INFORMACJA

W dniu 15 lutego 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Aktywność drogą do wolności od uzależnień” z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@stawiski.pl, do dnia 23 lutego 2018 roku.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

BURMISTRZA STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 lut 2018 16:02
Data opublikowania: czwartek, 15 lut 2018 16:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1963 razy