BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 28 listopada 2017 roku

Stawiski, dnia 21 listopada  2017r.

RM.0002.47.2017

Z A W I A D O M I E N I E 

Zawiadamiam, że zwołałem XLVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 28 listopada 2017r. (wtorek). Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 11:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.10.2017r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Porytem Biblioteki Publicznej w Stawiskach wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Porytem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Porytem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski (działka nr 50 położona w obrębie wsi Hipolitowo).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski (działka nr 128 położona w obrębie wsi Poryte).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski (działka nr 48 położona w obrębie wsi Jurzec Szlachecki).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stawiski instrumentem płatniczym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 18. Informacje.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 27 listopada 2017r. (poniedziałek) godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: czwartek, 23 lis 2017 15:27
Data opublikowania: czwartek, 23 lis 2017 15:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 798 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.