BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

Stawiski, dnia 06 listopada 2017 roku

SG.525.4.2017

INFORMACJA

W dniu 06 listopada 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@stawiski.pl w terminie do dnia 14 listopada 2017 roku. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Agnieszka Rutkowska
SEKRETARZ GMINY

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 lis 2017 15:33
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lis 2017 15:45
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1963 razy