BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

dotycząca oferty złożonej przez Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe w Stawiskach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „SIŁA WIEKU, CZŁOWIEKU” z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stawiski, dnia 30 października 2017 roku

SG.525.3.2017

INFORMACJA

W dniu 25 października 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe w Stawiskach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „SIŁA WIEKU, CZŁOWIEKU” z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@stawiski.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia informacji, tj. do dnia 06 listopada 2017 roku. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Agnieszka Rutkowska
SEKRETARZ GMINY

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2017 10:00
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2017 10:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1930 razy