BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 27 października 2017 roku

Stawiski, dnia 20 października 2017r.

RM.0002.46.2017                                                                                                                         

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XLVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 27 października 2017r. (piątek). Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03.10.2017r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2017 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Porytem Biblioteki Publicznej w Stawiskach wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach oraz zmiany statutu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Wysokie Małe o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Zabiele o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stawiski w roku szkolnym 2016/2017.
 12. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Stawisk, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Stawiskach, Wojewodzie Podlaskiemu.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 14. Informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 26 października 2017r. (czwartek) godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: poniedziałek, 23 paź 2017 14:45
Data opublikowania: poniedziałek, 23 paź 2017 14:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 649 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.