BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 18 września 2017 r.

BI.6720.1.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski

     Na podstawie art.11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r.,poz.1073 tekst jednolity) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiskach Uchwały nr XLIV/156/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski w zakresie wyznaczenie terenu eksploatacji powierzchniowej kruszywa naturalnego w granicach udokumentowanego złoża w obrębie ewidencyjnym Jurzec Włościański gm. Stawiski.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 w terminie do dnia 16 października 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie zostanie opublikowane dnia 19 września 2017 r. na stronie internetowej bip.stawiski.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski.

 

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 wrz 2017 12:50
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 12:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1980 razy