BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 22 sierpnia 2017 roku

Stawiski, dnia 14 sierpnia 2017r.

RM.0002.44.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XLIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 22 sierpnia 2017r. (wtorek). Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.06.2017r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2017 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Stawiski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkołach i jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stawiski na lata 2017 – 2023.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 12. Informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017r. (poniedziałek) godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: środa, 16 sie 2017 15:32
Data opublikowania: środa, 16 sie 2017 15:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 733 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.