BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 07 lipca 2017 r.

BI. 6733.1 2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 07 lipca 2017 r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk nr BI.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (ul. Małopłocka) we wsi Poryte – zmiana parametrów i nawierzchni jezdni na terenie pasa drogowego drogi gminnej, obejmującego działkę o nr geod. 283 i działkę o nr geod. 191, położonym w obrębie ewidencyjnym wsi Poryte, gm. Stawiski.

Strony w postępowaniu z treścią decyzji oraz dokumentacją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w godzinach 730 – 1545, (pokój nr 13).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r., poz.23 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostanie opublikowane w dniu 07 lipca 2017 r. na stronie bip.stawiski.pl.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 lip 2017 15:32
Data opublikowania: piątek, 7 lip 2017 15:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2078 razy