BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga! Zmiana w sposobie segregacji odpadów!

Stawiski, dnia 03 lipca 2017r.

SGiT.6232.57.2017

Uwaga! Zmiana w sposobie segregacji odpadów!

Od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w wyniku którego segregacja odpadów odbywa się z podziałem na pięć frakcji:

  •  odpady z papieru (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) zbierane będą w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem Papier,
  • odpady ze szkła (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem Szkło,
  • metale i tworzywa sztuczne trafią do pojemnika żółtego oznaczonego napisem Metale i tworzywa sztuczne. Do tego samego worka wrzucamy opakowania wielomateriałowe,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem Bio.
  • wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stawiski do dnia 31 grudnia 2018 roku odpowiedzialna będzie firma: Usługi Komunalne "BŁYSK", ul. Przykoszarowa 22 A, 18-400 Łomża.

Nie zmieniły się zasady dostarczania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie miasta Stawiski przy ul. Łomżyńskiej – plac dawnego SUR-u, czynnego w każdy piątek i sobotę w godz. od 9:00 do 18:00.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:45, tel. 86 278 51 92, pok. nr 12.

Data powstania: poniedziałek, 3 lip 2017 13:15
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lip 2017 13:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2315 razy