BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 32.2017 Burmistrza Stawisk

ZARZĄDZENIE NR 32.2017
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem

     Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Odwołuję konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem. Uzasadnienie odwołania konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie o odwołaniu konkursu zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach, na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stawiski, na stronie internetowej Gminy Stawiski, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiski a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 15:05
Data opublikowania: piątek, 23 cze 2017 16:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1598 razy