BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 czerwca 2017 roku

Stawiski, dnia 14 czerwca 2017r.

RM.0002.43.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XLIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 czerwca 2017r. (czwartek). Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 11:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.05.2017r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia LGD ”Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 11. Informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał dotyczące pkt.6 i 7 zostaną przesłane zgodnie z § 21 Statutu Gminy Stawiski na 7 dni przed terminem obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017r. (środa) godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: piątek, 16 cze 2017 15:33
Data opublikowania: piątek, 16 cze 2017 15:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 760 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.