BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ STAWISK

Stawiski, dnia 30 maja 2017 r.

BI.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZ STAWISK

     Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm. / Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A

że w dniu 16 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w Porytem (ul. Małopłocka) – budowa jezdni z obustronnymi poboczami oraz zjazdami na terenie obejmującym działki nr geod. 283 i 191 położonym we wsi Poryte, gm. Stawiski.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z dokumentami znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 maj 2017 12:32
Data opublikowania: wtorek, 30 maj 2017 15:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2115 razy