BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Stawiski, dnia 25 maja 2017r.

SGiT.6232.41.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI
w sprawie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski

W związku z § 6 uchwały Nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2012 r., Burmistrz Stawisk informuje o wynikach konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski:

 1. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach: 16-24 maja 2017 r. w formie:
  • zamieszczenia projektu Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stawiski w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl),
  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stawiski w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro,
  • wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji za pośrednictwem formularza konsultacji dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro w terminie do dnia 24.05.2017r.
 2. Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski.
 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli Mieszkańcy Gminy Stawiski.
 4. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski oraz formularzem konsultacji zamieszczone zostało w terminie 16-24 maja 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do przedmiotowego Regulaminu.

 

BURMISTRZ

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 maj 2017 15:37
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2017 15:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1857 razy